ถ้าเป็นเรื่องPlastic Pallet ต้อง บริษัท บุญมีอินเตอร์พลาสต์ จำกัด 

PLASTIC PALLET พาเทลพลาสติกผลิตด้วยวัตถุดิบ HIGH DENSITY POLYETHYLENE (HDPE) A100%

1.       ผลิตขึ้นรูปเป็นชิ้นเดียวกันทั้งแผ่นโดยไม่มีรอยต่อ และเชื่อมติดกัน มีโครงสร้างแข็งแรงไม่บิดงอ หรือแตกหักเสียหายง่าย

2.       ลักษณะ สามารถใช้งานได้ทั้ง FORK LIFT 4 ทิศทาง HANDLIFT  4 ทิศทาง  มีความคงทนต่อกรดและด่างสามารถทนต่ออุณหภูมิที่ร้อนจัดได้ถึง 110 องศาเซลเซียส และทนต่อความเย็นได้ถึง–30 องศาเซลเซียส

3.       มีขนาดความกว้าง 100 เซนติเมตร ยาว 120 เซนติเมตร และสูงไม่น้อยกว่า15 เซนติเมตร  น้ำหนักกระบะพลาสติก 18 +  1 ความคลาดเคลื่อนทางราชการยอมรับได้ไม่เกินร้อยละ +  1เซนติเมตร ช่องสำหรับสอดใส่งาของเครื่องยกต้องมีความสูงไม่น้อยกว่า 100 เซนติเมตรมีช่องสำหรับสอดใส่งาของเครื่องยกอยู่ได้ 4 ช่องทาง

4.       ใช้งานได้ Handlifter, Power Stacker, Forklift

5.      การรับน้ำหนักสามารถรับน้ำหนักได้สูงดังนี้ 

ขณะอยู่กับที่                     6000 KgS.  Static    load  max

ขณะเคลื่อนย้าย                 2000 Kgs   Dynamic load max

       อยู่บนชั้นวาง             1000 kgs   Racking load max